ПУБЛИКАЦИИ: Блог

БДС: Възможна ли е заблуда?

Практиката да се допускат за регистрация марки със съмнително за противоречие на чл. 11 от ЗМГО съдържание е удивително устойчива. Пореден пример е публикуваната заявка с вх. № 151721 отнасяща се до разнообразни видове храни и напитки.

Не пак, а отново :(

След известния случай с регистрацията на „ЧЕРЕН ПЕТЪК“ за търговски цели и „ГАРАШ“ за сладкарски изделия, Патентно ведомство регистрира като запазена марка най-обикновена кутия. Любопитен съм за чия сметка ще бъде тази грешка – дали ще има претенции за нарушение на „изключителното“ право?!

Maserati и Bugatti от Пловдив?!

Още две известни имена стават жертва на епидемията за регистрация на чужди марки: Същия заявител е подал и заявки за регистрацията на марките „Tesla“ и „CAT“ (Caterpillar). За да не загубите марката...

„Батка“- маркетинг vs „Майна“- маркетинг

„Баце“ или „Батьо“? Маркетолозите следват нагласите на „таргета“ – разкриват две заявки [141607] и [141576] от последния бюлетин за 2016: Lamborghini и Tesla от Пловдивско Явно тенденцията да се иска регистрация за...