БДС: Възможна ли е заблуда?

Практиката да се допускат за регистрация марки със съмнително за противоречие на чл. 11 от ЗМГО съдържание е удивително устойчива. При оценяване на това дали марката има въвеждащ в заблуждение характер, следва да се вземат под внимание характеристиките на стоките, за които се търси закрила, пазарната действителност и навиците, и възприятията на потребителите.

Пореден пример е публикуваната заявка с вх. № 151721 отнасяща се до разнообразни видове храни и напитки [справка от регистъра]:

Лично аз считам, че тази заявка не би трябвало да е преминала успешно експертизата по същество поради това, че е възможно да въведе в заблуждение потребителите относно качеството на предлаганите стоки – ако същите не са по съответния стандарт (противоречие със забраната по чл. 11, ал. 1, т. 7 от ЗМГО) – случая е граничен – заблуждението може да възникне от начина, по който марката се възприема в нейната цялост, доминиращия характер на трибуквеното означение и „соц“-визията.

По мое мнение недопускането за регистрация на марки, които асоциират с официално одобрение, статут или признаване на стоките (или услугите) би трябвало да бъде изрично предвидено в новия Закон за марките и географските означения тъй като и другата разпоредба, която може да послужи за отказ в случая (чл. 11, ал. 1, т. 10 от ЗМГО) явно се тълкува стеснително – аз лично считам, че „БДС“ е „официален знак“ – означение за стандарт, одобрен от Българския институт за стандартизация, който е общодостъпен.

(допълнена на 26 юли 2019 г.) Марката вече е регистрирана с рег. №105708; публикация за регистрацията от 15.07.2019, бюлетин №7.1.

Може да харесате още...