Вие пиете, ние…

Преди няколко дни минах покрай мърляв автомобил – пльоснат в зелената площ до една детска площадка и облепен от всички страни с надписи „ВИЕ ПИЕТЕ, НИЕ КАРАМЕ“. Гледката провокира проявата на професионални деформации, естествено в посока критика 🙂

Както е известно, връзката „продукт – (търговски) произход“ в съзнанието на потребителя се установява и поддържа чрез комплекс от целенасочени дейности, включително избягване на ситуации, в които „бранд“-ът може да бъде вредящо асоцииран, каквато ситуация е паркирането по описания впечатляващ начин.

Подходящо ли е за търговска марка?

  • ВИЕ ПИЕТЕ, НИЕ КАРАМЕ – в Патентно ведомство е налице регистрация за „транспорт и шофьорски услуги“ (рег. №74340), съдържаща тези думи, макар и да не е марката, с която беше означен въпросният автомобил.

Дали изборът на марка, включваща думата „карам“ за услуги, свързани с употребили алкохол лица е удачен? Погледнете първия пример от значенията на думата „карам“ в речника:

– „Карам крава (говедо)“
– „Карат го в полицията“, „Карат го на разпит“
– Значението на сръбски език не ми се иска да споменавам, че трябва да отбележа публикацията с 18+ 🙂

Мисля, че по-подходящо би било да се използва „шофирам“:

  • ВИЕ ПИЕТЕ, НИЕ ШОФИРАМЕ, също регистрирана марка, номер 85804, включително за транспорт и организиране на пътувания.

Отново за отличителността

Дори и подходящ като семантично съдържание, един израз може да е неудачен избор за търговска марка поради липсата на достатъчна отличителност (повече за отличителността). В горепосочените случаи, слоганите са в голяма степен сходни и марките включват сходни графични елементи (автомобилен ключ и чаша), а едновременното им наличие и използване води до допълнително увреждане на отличителността – т.нар. „размиване на марката“ – дори ако приемем, че е налице изградена репутация. В действителност, автомобилът не беше означен с нито една от цитираните марки, а това е още един ясен сигнал, че изразът, сам по себе си, не би могъл да изпълнява основната функция на марка – да отличава услугите като произхождащи от определено лице.

Още примери

Kъсното лято на 2014г. се появиха поредица билбордове
untitled
„НАЕМЕТЕ СЛЯП ЧОВЕК“ вместо „НАЗНАЧЕТЕ НЕЗРЯЩ ЧОВЕК“, какъвто предполагам е смисълът на написаното. Мисля, че слоганът е, меко казано, неудачен по много сходни на изброените вече причини – относно възможните значения:

1) Наемат се само вещи за временно ползване – вж. чл. 228 от Закон за задълженията и договорите (ЗЗД).
2) Хората не са вещи!
3) Преносните значения на думата „сляп“ са крайно неподходящи и би трябвало употребата ѝ да се избягва – не само в този случай.

Разбира се, че инициативата е добра и заслужаваща безрезервна подкрепа, но изпълнението е мърляво и безотговорно!

Може да харесате още...