Ще се вмирисва ли рибата?

Ще могат ли от Lidl да забранят предлагането на прясна риба?

Със сигурност ще могат да опитат…
bpo_online

Ако публикуваната в брой 03/2016 от бюлетина на Патентно ведомство марка (вижте извадка от регистъра) бъде регистрирана, от Lidl ще имат правото да забранят на всяко трето лице поставяне на щандовете за риба на този изписан по обичаен начин, напълно описателен надпис. Преди време, по сходен начин беше регистрирана обичайната форма на сухар.

Допускането на подобни регистрации е трайна порочна практика на Патентно ведомство, срещу която противодействието е скъпо – само таксата за подаване на искане за заличаване ще струва на заинтересованото лице 400 лв. Разбира се, ведомството не разпределя разноски, но пък има правомощията да налага административнонаказателните мерки по чл. 81 и сл. от ЗМГО – както е известно, това е най-често използвания за злоупотреби инструмент.

Не е уместно на заинтересованите лица да поемат тежестта на експертизата по същество – възраженията по чл. 38а от ЗМГО са предназначени за не толкова очевидни случаи на противоречие с чл. 11.

Може да харесате още...