Всеки петък – Черен петък

След набралата популярност история за регистрираната наскоро марка „Черен петък (Black friday)“ и (формалния) монопол на Lidl върху прясната риба, отново насочвам вниманието към вече утвърдената практика на Патентно ведомство да регистрира като марки означения, които очевидно не могат да изпълняват функцията на търговски марки. Ето и примерите – заявки за регистрация след заплащане на дължимите такси:

  1. ВАРЕНО ПУШЕНА СВИНСКА ФЛЕЙКА [#134124]
  2. ВАРЕНО ПУШЕН СВИНСКИ ВРАТ ПЛИТКА [#134186]
  3. Original Organics [#134111]

 

 

Водещи теми от областта на „мъдрио“ маркетинг

Истинската находка за тази седмица е заявка №141288 – БКП BKP (БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪТРЕШНО КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ?!?) за храни и напитки от класове 29, 30 и 32 – заявка, която предлагам за коментар в рубриката „Понеделнишки марки“ на колегата Емил А. Георгиев.

Марка, подходяща за „Мъдрио маркетинг“, която също предстои да бъде регистрирана като марка, е Tsar Чорап [№139271]:

 

Fuckcrossfit: само за „про“-та

Професионален интерес би представлявало разглеждането на заявка №142517Fuckcrossfit, подадена най-общо за спортно облекло и услуги, свързани със спорта. За мое съжаление заявителят не е платил държавните такси и заявката няма да бъде разгледана.

Може да харесате още...