Закон за адвокатурата: КЗК предлага изменение на проекта за изменение и допълнение

FightРешение на КЗК във връзка с възбудилия страсти проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, внесен в Народното събрание на 23.01.2015г. е публикувано на официалния сайт на Комисията (Решение 353/22.04.2015).

Документът е дълъг и затова си позволявам да цитирам заключението:

…КЗК счита, че предложеният проект на ЗИД на ЗАдв съдържа редица проблематични от гледна точка на правилата на конкуренцията правни разрешения, които са от естество както да засегнат по неблагоприятен начин конкурентния процес на пазара на адвокатски услуги, така и да окажат вредно въздействие върху конкуренцията на други, свързани или съседни, пазари, като в крайна сметка биха довели до намаляване на благосъстоянието на потребителите на адвокатски услуги.

В решението има информация за най-разнообразни подходи при разрешаването на посочените в мотивите към законопроекта проблеми, включително (според мен крайно необходимото) разделяне на изпита на части и участието на юристи, които НЕ СА адвокати (т.е. конкуренти) в състава на изпитната комисия.

Лично аз харесвам и подкрепям изводите на КЗК във всички насоки.

Може да харесате още...