Представител по индустриална собственост (ПИС) – що е то?

Що е то?

**********

(Допълнение от 08.12.2015г) Законопроект на Закон за представителите по индустриална собственост, така както е приет на първо четене преди около месец, с мотиви [изтегли].

**********

Като представител по индустриална собственост, безрезервно споделям становището на Българската група на AIPPI относно законопроект на Закон за представителите по индустриална собственост (известен още като Закон за Камарата на представителите по индустриална собственост). В тази връзка ми се иска да насоча внимание и към следните възможности:

Арбитражен съд

За споровете засягащи имуществени права – мисля, че е целесъобразно да се учреди постоянен специализиран институционен Арбитражен съд (АС) към Камарата на представителите по индустриална собственост.

Предимствата на специализирания АС са очевидни – както по отношение на „материалното“ познание (арбитрите ще бъдат висококвалифицирани специалисти в областта – представители по индустриална собственост), така и по отношение на сроковете за произнасяне – към настоящия момент споровете пред гражданските съдилища продължават от 3-4 до 10 и повече години, което в много случаи е равносилно на липса на правосъдие.

Участие на представител по индустриална собственост /ПИС/ в съдебни производства по специални искове

Мисля, че предвид спецификата на целия отрасъл, както и особеностите на отделните обекти на индустриална собственост (ИС), предвиждането на възможност ПИС да участват в съдебните производства по специални искове, свързани с обектите на ИС, по които са представители пред съответното ведомство, ще е от значителна полза –  както за притежателите им, така и за обществото. Има различни пътища за осъществяване на такава възможност, включително:

– за ПИС с висше юридическо образование и правоспособност не виждам пречки да се предвиди самостоятелно участие;

– за всички останали е възможно да се предвиди съвместно участие с адвокат или представител на страната.

Развитие в горепосочените насоки ми се струва абстрактно до степен на невероятност, но искрено вярвам, че специализацията е ключът към напредък, особено в отрасъл, който фактически може единствено да следва материята, която е предназначен да регулира.

Може да харесате още...