Чии са сухарите?

В Официален бюлетин на Патентно ведомство №5/29.05.2015г е публикуван пореден пример за регистрация на марка с отличителност ниска до степен на противоречие с чл. 11 от ЗМГО :

suhar

Дали и как подобна регистрация би изпълнявала основната си функция – да отличава изброените стоки като произхождащи от определено лице? Аз лично не възприемам знака като идентификатор за търговския произход, а като изобразяващ на обичайната им форма – например на сухари, домашни тестени изделия или препечен хляб.

Защо отново за отличителността?

Както вече стана дума в „Мъдрио маркетинг“, отличителността на един знак (търговска марка) спрямо определени продукти не е само някакво нормативно изискване. Отличителността е фактическо положение към определен момент. Тя може да се придобие или да се загуби (размие) в зависимост от начина на използване на марката. Критериите за оценка на отличителността (чл. 11 от ЗМГО, Абсолютни основания за отказ) се прилагат в производството по регистрация или заличаване съответно към датата на подаване на заявката или искането за заличаване.

Въпросът за мен не е абсолютен – дали един знак може или не може да бъде регистриран като марка. По-важно е какъв е смисълът да бъде регистриран? Каква полза би могла да се извлече от подобна регистрация? Евентуална претенция за нарушение срещу лице, предлагащо препечен хляб, с етикет или външен вид сходен на горепосоченото изображение, едва ли би била успешна. Следователно, от подобна регистрация биха могли да спечелят само малка група лица, които се занимават пряко с уреждането на правоотношенията свързани с нея.

Защо да обръщаме внимание?

Подобни (според мен) безсъдържателни регистрации са опасни по няколко причини – освен застрашаващи правната сигурност, подобни практики поставят широк кръг лица в положението на невиновни и неволни нарушители 1.

Добрите примери:

Ето и публикуваната наскоро класация на 100-те най-стойностни бранда за 2015г (BrandZ™ Top 100 Most Valuable Global Brands). Несъмнено е, че липсва възможност някое от абсолютните основания за отказ да бъде отнесено към която и да е от марките.

Notes:

  1. В тази връзка отдавна планирам да напиша няколко думи за понастоящем безумно уредената Административнонаказателна отговорност – вж. чл. 81 и сл. от ЗМГО.

Може да харесате още...