Linux и електронното подписване в портала на Патентно ведомство

Настройки за сигурност: NexU е стартиран, но не се разпознава от системата

Проблемът е известен и описан в т. 5.1 от Ръководството. Към настоящия момент не ми е известно актуалните версии на най-популярните Интернет браузъри да позволяват добавянето на постоянни изключения, така както е описано в Ръководството. По тази причина се налага описаните по-долу стъпки да се извършват ВСЕКИ ПЪТ, когато се използва системата за електронно подписване.

Достъп до сертификата на подписващия модул

В адресното поле на браузъра въведете https://localhost:9895/nexu-info

Ще се появи съобщение за проблем със сигурността, което е различно при различните браузъри, но може да бъде потвърдено някъде из опциите, които не са избрано по подразбиране, например:

Mozilla Firefox 79

След потвърждение на изключението за текущата сесия на екрана би следвало да се изобрази нещо подобно:

Избор на сертификат за електронен подпис

Ако използвате винаги един и същи четец и сертификат е достатъчно да изпълните стъпките по-долу ВЕДНЪЖ, не забравяйте да укажете на системата да запомни кой сертификат желаете да се използва.