Linux и електронното подписване в портала на Патентно ведомство

Настройки за сигурност: NexU е стартиран, но не се разпознава от системата

Проблемът е описан в т. 5.1 от Ръководството. Към настоящия момент не ми е известно актуалните версии на най-популярните Интернет браузъри да позволяват добавянето на постоянни изключения, така както е описано в Ръководството. По тази причина се налага описаните по-долу стъпки да се извършват ВСЕКИ ПЪТ, когато се използва системата за електронно подписване.

Достъп до сертификата на подписващия модул

В адресното поле на браузъра въведете https://localhost:9895/nexu-info

Ще се появи съобщение за проблем със сигурността, което е различно при различните браузъри, но може да бъде потвърдено някъде из опциите, които не са избрани по подразбиране, например:

Mozilla Firefox 79

След потвърждение на изключението за текущата сесия на екрана би следвало да се изобрази нещо подобно:

Избор на сертификат за електронен подпис

Ако използвате винаги един и същи четец и сертификат (смарт-карта) е достатъчно да изпълните стъпките по-долу ВЕДНЪЖ. Първо се избира четеца:

Втората стъпка е да се укаже местоположението на библиотеката на съответната PKCS#11 библиотека:

Инструкции за местоположението на съответната PKCS#11 библиотека в зависимост от използваната версия на ОС и модела можете на намерите на сайта на Инфонотари [тук]. В примерната инсталация става дума за 64-bit Linux Mint 20 и смарт-карта Bit4ID , т.е. въпросната библиотека се намира в: /usr/lib/bit4id/libbit4ipki.so

Не забравяйте да укажете на системата да запомни кой сертификат желаете да се използва:

Накрая системата трябва да Ви поиска PIN, който следва да въведете безгрешно 🙂