Етикети: Абсолютни основания за отказ

Чии са сухарите?

В Официален бюлетин на Патентно ведомство №5/29.05.2015г е публикуван пореден пример за регистрация на марка с отличителност ниска до степен на противоречие с чл. 11 от ЗМГО : Дали и как подобна...

Мъдрио маркетинг

Един от факторите за успешно позициониране на собствен продукт е потребителите да могат да го отличат като произхождащ от определеното лице измежду всички продукти от същия вид – посредством избран за тази...