Етикети: Абсолютни основания за отказ

Ще се вмирисва ли рибата?

Ще могат ли от Lidl да забранят предлагането на прясна риба? Със сигурност ще могат да опитат… Ако публикуваната в брой 03/2016 от бюлетина на Патентно ведомство марка (вижте извадка от регистъра)...

Чии са сухарите?

В Официален бюлетин на Патентно ведомство №5/29.05.2015г е публикуван пореден пример за регистрация на марка с отличителност ниска до степен на противоречие с чл. 11 от ЗМГО : Дали и как подобна...

Мъдрио маркетинг

Един от факторите за успешно позициониране на собствен продукт е потребителите да могат да го отличат като произхождащ от определеното лице измежду всички продукти от същия вид – посредством избран за тази...