Дали търговската марка е удачна форма за защита?

Удобен пример да се посочат практическите разлики между два обекта на индустриална собственост – търговска марка и промишлен дизайн е изображение, за което е поискана защита на търговска марка. Безспорно и двата обекта могат да бъдат представени по идентичен начин:
Защита на търговска марка
Извадка от регистъра на Патентно ведомство можете да видите [тук].

Търговските марки отличават конкурентните продукти по произхода им от определено лице.

В случая, ако притежателя на марката ще предлага „етикети“ или „офисни перфоратори“ (стоки, за които марката е заявена) означени с изображението, така че за потребителите да е ясно, че тези стоки произхождат от него, то наистина би било подходящо изображението да се защити като марка.

Промишленият дизайн защитава самия външен вид на продукта.

Обаче, ако е налице друго намерение – да се разпространяват стикери с въпросното изображение и целта е друг да не може да предлага същите такива стикери, то подходящата защита би била като промишлен дизайн.

Защита на марка или промишлен дизайн?

Отговорът зависи от начина, по който се планира използването. Възможно е закрилата да бъде установена и по двата начина, а често това е и целесъобразно – например опаковка на продукт, която отговаря на изискванията за регистрация и като (триизмерна) марка, и като промишлен дизайн. В тези случаи е налице синергично действие на двата вида закрила, което е от огромна полза при защита срещу нарушения.

Вижте повече за регистрацията на търговски марки

Може да харесате още...